Chương trình Khen thưởng Người dùng Cuối của BSA
Các Chính sách và Điều khoản

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Chương trình Khen thưởng Người dùng Cuối của BSA. BSA đề xuất trao những giải thưởng này nhằm mục đích khuyến khích những người giúp đỡ cung cấp thông tin về vấn đề vi phạm bản quyền phần mềm tại nơi làm việc và đảm bảo rằng những trình báo đó hoàn chỉnh và chính xác nhất.

Vui lòng đọc những chính sách và điều khoản sau đây một cách cẩn thận. Những chính sách và điều khoản này nêu rõ chi tiết của Chương trình Khen thưởng Người dùng Cuối của BSA cũng như các bước mà bạn cần thực hiện để có đủ tiêu chuẩn tham gia và có cơ hội nhận giải theo những chính sách và điều khoản đó.

Các chính sách và Điều khoản
 1. Chương trình đề xuất Khen thưởng Người dùng Cuối của BSA chỉ được áp dụng cho những trình báo về tình trạng vi phạm bản quyền của các doanh nghiệp là người dùng cuối xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, tức là những vi phạm bản quyền dưới hình thức do công ty hoặc tổ chức thực hiện khi cài đặt phần mềm không có bản quyền trên các máy tính thuộc sở hữu của họ hoặc họ thuê để nhân viên của họ sử dụng cho mục đích công việc.
  • Chương trình này không áp dụng cho những vi phạm bản quyền do cá nhân thực hiện khi tự ý cài đặt phần mềm không bản quyền lên máy tính của họ tại nhà riêng hoặc cho mục đích sử dụng cá nhân khác ngoài công việc.
 2. Để đủ tiêu chuẩn tham gia và có cơ hội nhận giải thưởng từ chương trình của BSA, bạn phải nêu rõ yêu cầu được tham gia Chương trình Khen thưởng Người dùng Cuối của BSA khi trình báo sự việc và đồng ý với tất cả các Chính sách và Điều khoản tại đây.
  • Bạn có thể làm việc này bằng cách hoàn tất Bản Tường Trình trực tuyến được thiết lập sẵn tại www.bsa.org, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận sự chấp thuận của bạn về các Chính sách và Điều khoản.
  • Nếu bạn báo cáo sự việc mà không hoàn tất Bản Tường Trình trên và không xác nhận đồng ý với những Chính sách và Điều khoản này, sau này bạn không thể yêu cầu nhận giải thưởng cho việc trình báo đó.
 3. Bản tường trình của bạn phải hoàn chỉnh và chính xác, bao gồm họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email và thời gian làm việc (nếu khả dụng) tại công ty/tổ chức mà bạn đang trình báo, cũng như những chi tiết liên quan về loại phần mềm đang bị vi phạm bản quyền và làm cách nào bạn biết thông tin này.
  • Thông tin mà bạn cung cấp phải là chưa từng được biết đến hoặc trình báo trước đây với BSA hoặc với các công ty thành viên của chúng tôi. Bạn chưa từng cung cấp thông tin này với bất kỳ tổ chức nào khác liên quan đến việc chống sử dụng trái phép phần mềm.
  • Để đủ tiêu chuẩn, bạn không thể là người trực tiếp cài đặt các phần mềm không có bản quyền lên máy tính của công ty/tổ chức, trừ trường hợp người quản lý của bạn yêu cầu bạn làm việc đó . Bạn cũng không thể yêu cầu một cá nhân khác cài đặt phần mềm không có bản quyền, trừ trường hợp người quản lý của bạn yêu cầu bạn làm như vậy .
  • Để đủ tiêu chuẩn, bạn không được vi phạm bất kỳ hợp đồng nào có hiệu lực hoặc nghĩa vụ pháp lý nào khác khi trình báo sự việc. BSA sẽ quyết định điều kiện nhận giải dựa trên sự rà soát của mình đối với tất cả hợp đồng mà bạn có. Bạn đồng ý cung cấp bất cứ hợp đồng nào như vậy cho BSA tham khảo. Nếu có khiếu nại được đưa ra chống lại BSA hay bất kỳ công ty thành viên nào do bạn vi phạm hợp đồng hoặc những nghĩa vụ pháp lý khác đang có hiệu lực khi trình báo thông tin vi phạm bản quyền cho BSA, bạn đồng ý đền bù và đảm bảo rằng BSA và / hoặc các công ty thành viên có thể tránh khỏi những thiệt hại mà khiếu nại đó gây ra (bao gồm chi phí tư vấn luật sư).
 4. Chỉ dựa trên những đánh giá của riêng mình, BSA giữ toàn quyền tuyệt đối trong việc quyết định rằng chúng tôi có tin tưởng báo cáo vi phạm bản quyền của bạn là chính xác và đáng tin cậy hay không, cũng như trong việc tiếp tục xác minh thông tin trình báo của bạn hay bất kỳ thông tin về vi phạm bản quyền khác theo hình thức nào. Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền phản bác lại quyết định của BSA.
  • Nếu BSA quyết định tiếp tục xác minh thông tin trình báo của bạn, bạn sẽ được được thông báo về việc này, tuy nhiên, BSA không có nghĩa vụ phải cung cấp kết quả cũng như chi tiết quá trình thẩm tra sự việc.
  • Trong suốt quá trình thẩm tra của BSA, bạn phải có phản hồi chuẩn xác và nhanh chóng cho tất cả các yêu cầu và câu hỏi tiếp theo của nhân viên BSA và/ hoặc đội ngũ luật sư của chúng tôi. Bạn phải chịu trách nhiệm cho các chi tiết trong bản tường trình của mình và không đưa ra các thông tin mâu thuẫn dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Việc Tham gia vào Chương trình Khen thưởng cho Người sử dụng Cuối này không ảnh hưởng đến cam kết của chúng tôi trong việc bảo mật danh tính của bạn. BSA sẽ không tiết lộ tên của bạn trừ khi có sự chấp thuận của bạn hoặc khi pháp luật bắt buộc chúng tôi phải tiết lộ .
 5. Quyết định trao giải thưởng sẽ dựa trên bản tường trình, báo cáo của bạn và giá trị của giải thưởng này sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào sự đánh giá của riêng BSA. Giải thưởng sẽ chỉ được trao khi BSA quyết định xác minh thêm sự việc vi phạm trực tiếp dựa trên những thông tin bạn cung cấp và BSA nhận được một khoản tiền giải quyết vi phạm từ công ty/tổ chức bị trình báo.
  • Giải thưởng được trao phải có sự nhất quán với mục tiêu đã đề ra của chương trình BSA. BSA bảo lưu quyền từ chối trao tiền thưởng hoặc hủy bỏ, ngừng chương trình trao thưởng bất kỳ lúc nào mà không cần lý do hoặc thông báo trước.
  • Nếu BSA, công ty thành viên của BSA hoặc công ty/tổ chức bị trình báo quyết định khởi kiện dựa trên những sự kiện được báo cáo trong tường trình của bạn, bạn sẽ không nhận được giải thưởng nào. Trong trường hợp đó và trong giới hạn luật lệ và quy định của nhà nước hay của chính quyền địa phương, cũng như các quy định khả dụng về trách nhiệm nghề nghiệp và các hướng dẫn liên quan khác tương tự , BSA có thể tự định đoạt việc hoàn trả lại cho bạn những tổn thất về thời gian và chi phí hợp lý khác trong việc nộp đơn trình báo, hồi đáp những thắc mắc, câu hỏi liên quan của BSA và tham gia hoặc làm chứng. bất cứ khoản chi phí hoàn trả nào như vậy sẽ không dựa trên hay liên quan đến kết quả của vụ kiện cũng như nội dung lời khai của bạn, nếu có.
  • Trước khi trao thưởng, BSA sẽ xác định rằng bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu trong các Chính sách và Điều khoản này (BSA bảo lưu quyền miễn những yêu cầu này nếu thấy cần thiết và hoàn toàn dựa trên những nhận định riêng của chúng tôi). Nếu các tiêu chuẩn được đáp ứng đầy đủ, BSA sẽ xem xét quyết định trao giải cho bạn. Trị giá giải thưởng sẽ tuân theo hướng dẫn bên dưới đây, tuy nhiên, BSA có quyền thay đổi con số cụ thể trong bảng dưới đây tùy theo đánh giá riêng của chúng tôi.
Giá trị bồi thường bằng VND Giá trị tiền thưởng
Cấp độ 1
(VND)
Giá trị tiền thưởng
Cấp độ 2
(VND)
Giá trị tiền thưởng
Cấp độ 3
(VND)
Lên đến 319 triệu 10 triệu 17 triệu 23 triệu
320 triệu – 489 triệu 16 triệu 23 triệu 28 triệu
490 triệu – 649 triệu 23 triệu 28 triệu 34 triệu
650 triệu – 809 triệu 28 triệu 34 triệu 40 triệu
810 triệu – 969 triệu 34 triệu 40 triệu 45 triệu
970 triệu – 1.29 tỉ 40 triệu 45 triệu 51 triệu
1.3 tỉ– 1.69 tỉ 45 triệu 51 triệu 57 triệu
1.7 tỉ – 2 tỉ 51 triệu 57 triệu 62 triệu

Người cung cấp thông tin sẽ được xem xét trao thưởng dựa trên giá trị bồi thường theo từng trường hợp với 3 cấp độ tương ứng
Cấp độ 1 = người cung cấp thông tin cung cấp tên công ty nhưng không có các thông tin chi tiết về phần mềm hoặc trường hợp vi phạm.
Cấp độ 2 = người cung cấp thông tin cung cấp đầy đủ và chính xác các chi tiết về thiết bị và phần mềm của công ty vi phạm.
Cấp độ 3 = người cung cấp thông tin cung cấp các chi tiết hỗ trợ thẩm tra như bản đồ, sơ đồ địa điểm công ty, vị trí và mục đích sử dụng của các phần mềm có giá trị cao, tên của người dùng trong công ty vi phạm.
 1. Chương trình Khen thưởng cho Người sử dụng Cuối sẽ không có hiệu lực trong trường hợp nó trái với quy định luật pháp Việt Nam.
 2. Để đủ điều kiện tham gia giành giải thưởng, bạn ít nhất phải đủ mười chín (19) tuổi và sinh sống tại Việt Nam.
 3. Bộ luật của Quận Columbia sẽ được áp dụng cho các chính sách và điều khoản của Chương trình Khen thưởng Người dùng Cuối của BSA và tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đế Chương trình Khen thưởng của BSA sẽ được giải quyết tại tòa án của Quận Columbia và bạn đồng ý rằng những kiện tụng tranh chấp này sẽ không được giải quyết bởi bất kỳ tòa án hay cơ quan pháp lý nào khác.