Cứ 5 phần mềm ở Việt Nam, có 4 phần mềm không có bản quyền. Hãy cùng hành động để giải quyết vấn đề này.

HÃY TRÌNH BÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN PHẦN MỀM NGAY!

BÁO CÁO CỦA BẠN HOÀN TOÀN BẢO MẬT

BSA Logo

THẾ NÀO LÀ HÀNH VI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Các yếu tố cấu thành hành vi vi phạm bản quyền phần mềm?

VỀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT

BSA | Liên minh phần mềm có các chính sách bảo mật nghiêm ngặt nhằm bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi cảm ơn bạn đã tham gia báo cáo vi phạm bản quyền phần mềm và cam kết sẽ bảo mật thông tin của bạn trong mọi trường hợp, trừ khi có yêu cầu phối hợp của các cơ quan chức năng.   EMAIL

   1.888.NO.PIRACY

~Nếu bạn muốn được xem xét để nhận phần thưởng tiền mặt của BSA và/ hoặc muốn tăng cơ hội tiếp tục các bước tiếp theo, việc cung cấp thông tin chi tiết là cực kỳ quan trọng để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Theo yêu cầu pháp luật tại nhiều nước, chúng tôi cần phải xác minh các thông tin bạn đã cung cấp trước khi tiến hành các hành động pháp lý với công ty mà bạn đã báo cáo.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tên tôi có được bảo mật khi thực hiện báo cáo phần mềm không bản quyền với BSA?

Trừ trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan chức năng, chúng tôi không bao giờ tiết lộ danh tính của bạn ngoài phạm vi BSA. Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin trình cáo của bạn trong mọi trường hợp.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi báo cáo hành vi sử dụng phần mềm không bản quyền?

Quy trình rất đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện ba bước báo cáo bảo mật, cung cấp thông tin chi tiết và gửi ngay cho BSA. Đội ngũ điều tra nội bộ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu cần và tiến hành điều tra tổ chức bị tình nghi. Dựa trên các thông tin mà bạn cung cấp và kết quả điều tra của chúng tôi, BSA sẽ tiến hành các hành động pháp lý được đảm bảo.

Quy trình xử lý báo cáo diễn ra như thế nào?

Để theo dõi tiến độ của báo cáo đã gửi, vui lòng gửi email tới nopiracy@bsa.org hoặc sử dụng tính năng ‘Trò chuyện trực tuyến’ trên website www.nopiracy.org trong giờ hành chính (Thứ hai – thứ sáu, từ 9:00 – 17:30). Nhân viên BSA sẽ cung cấp cho bạn các thông tin mới nhất trong thời gian sớm nhất. Do tính chất chuyên sâu của quá trình điều tra, thời hạn xử lý có thể kéo dài trong vài tháng để đi đến kết luận.

Giá trị giải thưởng khi báo cáo vi phạm phần mềm không bản quyền được quyết tính trên cơ sở nào?

Giải thưởng chỉ được tính khi các thông tin bạn cung cấp giúp BSA tiến hành điều tra và nhận được bồi thường từ tổ chức sai phạm. Giá trị giải thưởng bạn nhận được sẽ được chiếu theo thang trượt được quy định tại Chính sách và Điều khoản trên website của BSA.

Sau bao lâu tôi mới nhận được giải thưởng từ việc báo cáo phần mềm không bản quyền?

Giải thưởng chỉ được tính khi các thông tin bạn cung cấp giúp BSA tiến hành điều tra và nhận được bồi thường từ tổ chức sai phạm. Quá trình này có thể diễn ra trong nhiều tháng. Trong trường hợp bạn đáp ứng đủ các yêu cầu nhận giải thưởng, BSA sẽ xem xét trao giải thưởng cho bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm mục Chính sách và Điều khoản trên website của BSA.

Làm thế nào để xác nhận báo cáo của tôi đã được gửi thành công?

Để xác nhận báo cáo của bạn đã được gửi đến BSA, vui lòng gửi email tới nopiracy@bsa.org hoặc sử dụng tính năng ‘Trò chuyện trực tuyến’ trên website www.nopiracy.org trong giờ hành chính (Thứ hai – thứ sáu, từ 9:00 – 17:30).